حپرتو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/44%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/4%
حجم
1
0
/
0
0
1
0
M
ح

حپرتو

|مجاز
پرتو بار فرابر خلیج فارس|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/44%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/4%
حجم معاملات
1
0
/
0
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  0
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/33
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,099پایین ترین قیمت4,920

  بازده ماهانه

  حپرتوصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -732,839,065ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

حپرتو
 • ارزش بازار
  7/44 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -732/84 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  109/00 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/3
5,339بازه قیمت روز4,831
3/60 B
حقیقی
4/33 B
1/39 B
حقوقی
657/68 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/68
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  1,500,000,000
 • درصد شناور
  %11/60
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/13
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تک زراندیشان نوآور-سهامی خاص-50/77%شرکت ریل سیرکوثر-سهامی خاص-18/41%BFMصندوق .س .اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش8/1%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.یکم هامرز5/09%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.امیدایرانیان4/41%شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس-سهامی خاص-1/62%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد