غپونه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/87%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/87%
حجم
2
0
/
3
0
9
0
M
تصویر نماد غپونه

غپونه

|مجاز
نوش پونه مشهد|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/87%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/87%
حجم معاملات
2
0
/
3
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  9
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/99
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,670پایین ترین قیمت6,670

  بازده ماهانه

  غپونهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  13,358,722,690ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غپونه
 • ارزش بازار
  11/93 Tریال
 • تعداد معاملات
  7
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/27
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  13/36 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  1/14 Bریال
 • قدرت خرید حقیقی17/26
6,670بازه قیمت روز6,050
15/93 B
حقیقی
2/57 B
0
حقوقی
13/36 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/96
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  900,000,000
 • درصد شناور
  %12/83
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 9/17
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک-سهامی عام-82/97%شرکت توسعه صنعت وعمران تبرک خاورمیانه-س.خ-3/09%شخص حقیقی1/11%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد