ناما
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/02%
حجم
2
0
/
5
0
7
0
M
ن

ناما

|مجاز
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/02%
حجم معاملات
2
0
/
5
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  3
  0
  /
  9
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/95
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,320پایین ترین قیمت12,750

  بازده ماهانه

  ناماصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  13,363,240ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ناما
 • ارزش بازار
  13/86 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  9
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/24
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  13/36 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  214/44 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/24
13,320بازه قیمت روز12,060
33/88 B
حقیقی
33/87 B
0
حقوقی
13/36 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/41
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  1,050,000,000
 • درصد شناور
  %10/95
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 4/43
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -75/81%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.گوهرفام امید13/24%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد