نخریس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/56%
حجم
9
0
4
0
0
0
/
4
0
0
0
K
ن

نخریس

|مجاز
نخریسی و نساجی خسروی خراسان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/56%
حجم معاملات
9
0
4
0
0
0
/
4
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  7
  0
  /
  3
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/22
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت72,850پایین ترین قیمت70,500

  بازده ماهانه

  نخریسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -13,389,690,500ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

نخریس
 • ارزش بازار
  21/48 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  ,
  1
  0
  7
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/31
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -13/39 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  165/07 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی5/42
75,600بازه قیمت روز68,400
53/81 B
حقیقی
67/20 B
13/51 B
حقوقی
116/58 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
36/98
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  300,000,000
 • درصد شناور
  %28/15
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 12/69
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  سازمان آستان قدس رضوی60/28%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -9/1%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی فخررضوی2/47%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد