کمرجان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
9
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
9
0
2
0
%
حجم
سهم
5
0
5
0
9
0
/
6
0
5
0
K
تصویر نماد کمرجان

کمرجان

|مجاز
بازرگانی و تولیدی مرجان کار|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
9
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
9
0
2
0
%
حجم معاملات
سهم
5
0
5
0
9
0
/
6
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  0
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/22
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,400پایین ترین قیمت5,400

  بازده ماهانه

  کمرجانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کمرجان
5,620بازه قیمت روز5,400
3/02 B
حقیقی
3/02 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  6
  0
  8
  0
 • ارزش بازار
  5/94 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/05
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  57/02 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/09
 • حجم عرضه4/04 M
 • حجم تقاضا682/55 K
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
5,4002,397,64781
5,5004381
5,5505,4293
5,5703,5581
5,58050,0001
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/49
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/77 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,100,000,000
 • درصد شناور
  %46/77
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه19/9
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۸۱۳:۵۰”
  بازگشایی نماد معاملاتی (کمرجان1)
  ۱۴۰۳/۲/۸۱۳:۰۸”
  توقف نماد (کمرجان1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۳/۱/۲۹۱۵:۰۶”
  بازگشایی نماد معاملاتی (کمرجان1)
  ۱۴۰۳/۱/۲۹۱۴:۱۳”
  توقف نماد (کمرجان1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۱/۲۸۱۳:۲۵”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (کمرجان1) و (ثتران1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -48/45%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.گوهرفام امید3/61%شخص حقیقی1/17%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد