زماهان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/35%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/27%
حجم
9
0
6
0
8
0
/
0
0
4
0
K
تصویر نماد زماهان

زماهان

|ممنوع-متوقف
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/35%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/27%
حجم معاملات
9
0
6
0
8
0
/
0
0
4
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  2/08
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت20,830پایین ترین قیمت19,890

  بازده ماهانه

  زماهانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

زماهان
 • ارزش بازار
  23/27 Tریال
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/09
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  644/11 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی2/84
20,920بازه قیمت روز18,200
19/97 B
حقیقی
19/97 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/42
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  797/45 Kسهم
 • تعداد سهام
  1,130,000,000
 • درصد شناور
  %22/17
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/8
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر-سهامی عام-75/14%شخص حقیقی1/35%شخص حقیقی1/34%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد