ولامید

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

ولامید

|ممنوع-متوقف
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۳۹۹/۶/۲۵
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت لیزینگ امید)
  • ۱۳۹۹/۱/۲۷
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی شده) (شرکت لیزینگ امید)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 300/00 B
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1,050بازه قیمت روز950
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/07
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه4/45
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -69/54%موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان بانک سپه23/16%شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام-4/16%شرکت چاپ ونشرسپه-سهامی خاص-1/95%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وآفروآفر
29,9004/36
76/89 B
14/95 T
3/76%
-2/02 B
1/423/49
وآوین
و
1,0000
0/00
50/00 B
0/01%---
وسناوسنا
17,1702/99
21/39 B
59/38 T
14/92%
7/10 B
1/6141/82
وآتوسوآتوس
7,4702/94
3/88 B
13/45 T
3/38%
0/00
0/97-
وارسوارس
37,5005/93
21/77 B
18/75 T
4/71%
11/25 B
9/5915/25
واعتبارواعتبار
4,7900/91
26/80 B
8/62 T
2/17%
127/86 M
0/963/7
ومشانومشان
246,8002/99
86/52 B
64/17 T
16/12%-0/9820/66
ولرازولراز
67,500-2/94
5/33 B
4/12 T
1/03%
0/00
0/05-
واحیاواحیا
18,350-1/03
45/78 B
146/80 T
36/88%
3/63 B
0/567/96
وثوقوثوق
32,5005/83
167/50 B
10/40 T
2/61%
4/50 B
1/2660/23
ویساویسا
15,0902/93
3/97 B
17/20 T
4/32%
350/09 M
2/4718/95
وثنووثنو
2,965-1/36
14/27 B
7/41 T
1/86%
-2/66 B
0/545/68
واحصاواحصا
26,6502/69
34/32 B
11/26 T
2/83%
3/38 B
1/525/95
ولاناولانا
38,7000
20/90 B
3/87 T
0/97%
-501/80 M
0/8288/24
ومعین
و
1,0000
0/00
6/00 T
1/51%---
وکاسپی
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/75%---
ولشرقولشرق
6,170-3/64
9/97 B
8/64 T
2/17%
-937/56 M
1/0248/05