فزرین
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
6
0
5
0
%
حجم
سهم
2
0
/
0
0
6
0
M
تصویر نماد فزرین

فزرین

|مجاز
زرین معدن آسیا|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
6
0
5
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
/
0
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  /
  8
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/68
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,862پایین ترین قیمت3,710

  بازده ماهانه

  فزرینصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  759/64 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فزرین
3,956بازه قیمت روز3,440
7/30 B
حقیقی
6/54 B
531/37 M
حقوقی
1/29 B
 • تعداد معاملات
  1
  0
  8
  0
  6
  0
 • ارزش بازار
  14/61 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  759/64 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  101/34 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/96
 • حجم عرضه1/87 M
 • حجم تقاضا651/65 K
تعدادحجم خریدقیمت
12143,798
150,0003,711
127,1823,710
127,3783,621
15,5353,614
قیمتحجم فروشتعداد
3,80022,0002
3,8112,0481
3,84210,3771
3,84730,0001
3,84849,6431
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/08
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  3,000,000,000
 • درصد شناور
  %43/69
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/79
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۶۱۳:۵۱”
  بازگشایی نماد معاملاتی (فزرین1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۳۱۴:۳۱”
  توقف نمادهای معاملاتی (فزرین1) و (سرچشمه1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۳۱۲:۵۳”
  عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی در نماد معاملاتی (فزرین4)
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۴۱۸:۱۱”
  عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی در نماد معاملاتی (فزرین4)
  ۱۴۰۲/۱۲/۵۱۹:۰۲”
  عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی در نماد معاملاتی (فزرین4)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی16/95%شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن اعتمادایرانیان -س16/25%شرکت صنعتی ومعدنی کیمیای زنجان گستران -سهامی خا10/69%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار6/44%شرکت گروه صنعتی ومعدنی زرین خاورمیانه -س .خ -2/16%شخص حقیقی1/91%FIN Turquoise Partners Limited1/91%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد