کرومیت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/85%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/16%
حجم
2
0
3
0
/
4
0
6
0
M
ک

کرومیت

|ممنوع-متوقف
توسعه معادن کرومیت کاوندگان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/85%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/16%
حجم معاملات
2
0
3
0
/
4
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  2
  0
  9
  0
  /
  0
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت22,700پایین ترین قیمت21,200

  بازده ماهانه

  کرومیتصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

کرومیت
 • ارزش بازار
  34/95 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  3
  0
  ,
  4
  0
  6
  0
  2
  0
  ,
  6
  0
  7
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %1/51
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  441/94 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی2/2
23,650بازه قیمت روز21,450
522/37 B
حقیقی
433/27 B
7/14 B
حقوقی
96/24 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/51
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  1,550,000,000
 • درصد شناور
  %29/57
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 10/38
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی69/34%شخص حقیقی1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد