کشرق
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/04%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/29%
حجم
1
0
6
0
/
5
0
0
0
K
تصویر نماد کشرق

کشرق

|مجاز
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/04%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/29%
حجم معاملات
1
0
6
0
/
5
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  9
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/05
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت124,700پایین ترین قیمت114,200

  بازده ماهانه

  کشرقصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کشرق
 • ارزش بازار
  10/23 Tریال
 • تعداد معاملات
  7
  0
  4
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  65/75 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/03
130,600بازه قیمت روز113,600
1/97 B
حقیقی
1/97 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
8/28
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  120/29 Kسهم
 • تعداد سهام
  84,000,000
 • درصد شناور
  %33/80
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/48
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه معادن روی ایران-سهامی عام-17/75%شخص حقیقی14/81%شخص حقیقی6/89%شخص حقیقی5/56%شخص حقیقی4/82%شرکت کالسیمین-سهامی عام-3/89%شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران-سهامی خاص-3/12%سبد شخص حقیقی2/54%شرکت گسترش سرمایه گذاری تک تار-سهای خاص-2%شرکت مهندسی وتحقیقاتی فلزات غیرآهنی-سهامی خاص1/41%شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی-سهامی خاص-1/29%شخص حقیقی1/07%شرکت معدنکاران انگوران-سهامی خاص-1/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد