کشرق

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/25%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/96%
حجم
4
0
1
0
/
2
0
3
0
K
0

کشرق

|مجاز
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/25%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/96%
حجم
4
0
1
0
/
2
0
3
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  5
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/2
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-10/5%
  • صنعت+20/7%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت137,800پایین ترین قیمت131,350

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/04/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 11/31 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -2/31 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 81/21 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/6
145,500بازه قیمت روز126,500
3/25 B
حقیقی
5/55 B
2/31 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
9/79
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E52/16
 • P/Eگروه12/02
 • EPS2,640
 • P/S
  5/51
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 27/04 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 105/41 K
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه معادن روی ایران-سهامی عام-17/75%شخص حقیقی14/81%شخص حقیقی6/89%شخص حقیقی5/56%شخص حقیقی4/82%شرکت کالسیمین-سهامی عام-3/89%شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران-سهامی خاص-2/86%سبد شخص حقیقی2/53%شرکت گسترش سرمایه گذاری تک تار-سهای خاص-2%شخص حقیقی1/42%شرکت مهندسی وتحقیقاتی فلزات غیرآهنی-سهامی خاص1/41%شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی-سهامی خاص-1/29%شخص حقیقی1/07%شرکت معدنکاران انگوران-سهامی خاص-1/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (استخراج زغال سنگ)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کپرورکپرور
12,5801/45
3/40 B
21/51 T
18/62%
26/94 M
1/567/31
کطبسکطبس
19,89016/08
114/64 B
15/61 T
13/52%
23/80 B
1/0810/25
کزغالکزغال
22,4002/5
35/11 B
78/40 T
67/86%
290/00 M
3/08-