شکام
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
5
0
%
حجم
سهم
5
0
/
4
0
9
0
M
تصویر نماد شکام

شکام

|مجاز
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
5
0
%
حجم معاملات
سهم
5
0
/
4
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  1
  0
  /
  0
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,980پایین ترین قیمت3,826

  بازده ماهانه

  شکامصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -7/18 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شکام
3,982بازه قیمت روز3,826
3/42 B
حقیقی
10/60 B
17/61 B
حقوقی
10/43 B
 • تعداد معاملات
  1
  0
  7
  0
  1
  0
 • ارزش بازار
  29/48 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -7/18 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  53/41 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/13
 • حجم عرضه2/63 M
 • حجم تقاضا2/91 M
تعدادحجم خریدقیمت
110,0003,759
11,3563,744
11,3403,732
3600,0003,709
12,5003,675
قیمتحجم فروشتعداد
3,826910,4669
3,82913,4112
3,86310,0001
3,9252,0731
3,930210,3802
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/14
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  7,700,000,000
 • درصد شناور
  %30/37
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه10/55
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۳۱۱:۳۵”
  آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نمادهای معاملاتی (وحکمت1) و (شکام1)
  ۱۴۰۳/۲/۲۱۴:۲۸”
  آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نمادهای معاملاتی (وحکمت1) و (شکام1)
  ۱۴۰۳/۱/۵۱۳:۰۴”
  اصلاحیه-بازگشایی برخی از نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۳/۱/۵۱۳:۰۰”
  بازگشایی برخی از نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۸۱۷:۵۲”
  توقف نماد (شکام1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی46/77%شخص حقیقی5/77%شخص حقیقی3/74%شخص حقیقی2/99%شخص حقیقی1/5%شخص حقیقی1/49%شخص حقیقی1/49%PRXسبد-شرک37608--شرک24406-1/49%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی .ب .برنا1/3%شخص حقیقی1/08%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/01%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد