حخزر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/05%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/32%
حجم
1
0
6
0
0
0
/
7
0
2
0
K
تصویر نماد حخزر

حخزر

|مجاز
کشتیرانی دریای خزر|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/05%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/32%
حجم معاملات
1
0
6
0
0
0
/
7
0
2
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  0
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/39
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت18,930پایین ترین قیمت18,520

  بازده ماهانه

  حخزرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  45,683,580ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

حخزر
 • ارزش بازار
  67/82 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  45/68 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  55/28 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/11
19,840بازه قیمت روز17,960
1/93 B
حقیقی
1/89 B
1/10 B
حقوقی
1/14 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
97/08
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  3,600,000,000
 • درصد شناور
  %14/29
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 4/67
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران76/8%شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران8/91%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد