حخزر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/88%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/89%
حجم
2
0
1
0
0
0
/
2
0
6
0
K
0

حخزر

|مجاز
کشتیرانی دریای خزر|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/88%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/89%
حجم
2
0
1
0
0
0
/
2
0
6
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  8
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/89
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/5%
  • صنعت
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت51,900پایین ترین قیمت51,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 55/08 T
 • تعداد معاملات
  9
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -5/69 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 171/12 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/46
53,050بازه قیمت روز48,050
5/13 B
حقیقی
10/83 B
5/69 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1,283/95
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 432/00 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E5/12
 • P/Eگروه13/35
 • EPS10,059
 • P/S
  3/20
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 823/26 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/39 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 1/71 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 43/14 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 75/00 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 64/53 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران76/91%شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران9/71%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (حمل و نقل ابی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
حقشم
ح
1,0000
0/00
1/00 T
23/31%---
حفجر
ح
1,0000
0/00
1/30 T
30/3%---
حاریاحاریا
7,370-1/64
19/42 B
1/99 T
46/39%
0/00
1/37-