غدانه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/75%
حجم
5
0
/
1
0
5
0
M
غ

غدانه

|مجاز
پنبه و دانه های روغنی خراسان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/75%
حجم معاملات
5
0
/
1
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  8
  0
  /
  9
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/53
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,700پایین ترین قیمت5,500

  بازده ماهانه

  غدانهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -10,428,897,760ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غدانه
 • ارزش بازار
  11/22 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  9
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/26
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -10/43 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  79/95 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/55
5,730بازه قیمت روز5,190
18/47 B
حقیقی
28/90 B
10/43 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/77
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  2,000,000,000
 • درصد شناور
  %29/65
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/98
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثرصبا.سهامی عام50/78%سازمان اقتصادی کوثر16/88%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی .ب .آوای فراز1/66%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد