فگستر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
1
0
%
حجم
سهم
4
0
/
3
0
8
0
M
تصویر نماد فگستر

فگستر

|مجاز
گسترش صنایع روی ایرانیان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
1
0
%
حجم معاملات
سهم
4
0
/
3
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  9
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/16
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,750پایین ترین قیمت3,632

  بازده ماهانه

  فگسترصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فگستر
3,780بازه قیمت روز3,632
15/93 B
حقیقی
15/93 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  3
  0
  6
  0
  0
  0
 • ارزش بازار
  7/10 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/29
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  136/18 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/14
 • حجم عرضه7/18 M
 • حجم تقاضا40/36 K
تعدادحجم خریدقیمت
15,0003,435
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
3,6321,859,83839
3,63310,1192
3,67698,5001
3,67712,7862
3,6802,4493
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/04
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  1,500,000,000
 • درصد شناور
  %29/54
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/66
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۸۱۴:۰۰”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (تجلی1) و (فگستر1)
  ۱۴۰۲/۴/۱۴۱۴:۲۸”
  بازگشايي نماد معاملاتي (فگستر1)
  ۱۴۰۲/۴/۱۰۱۴:۱۹”
  توقف نماد معاملاتي (فگستر1)
  ۱۴۰۱/۱۱/۱۹۱۴:۳۸”
  بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (فگستر1)
  ۱۴۰۱/۱۱/۱۹۱۳:۵۰”
  بازگشايي نماد معاملاتي (فگستر1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت زرین معدن آسیا-سهامی عام-41/6%شخص حقیقی9/22%شرکت صنعتی ومعدنی کیمیای زنجان گستران -سهامی خا9/12%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار5/28%شخص حقیقی2/2%شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن اعتمادایرانیان -س1/95%شخص حقیقی1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد