مدیریت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/1%
حجم
2
0
/
5
0
4
0
M
تصویر نماد مدیریت

مدیریت

|مجاز
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/1%
حجم معاملات
2
0
/
5
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  /
  6
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/16
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,669پایین ترین قیمت2,590

  بازده ماهانه

  مدیریتصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

مدیریت
 • ارزش بازار
  7/83 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  4
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/09
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  82/77 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی2/79
2,824بازه قیمت روز2,456
6/62 B
حقیقی
6/62 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  3,000,000,000
 • درصد شناور
  %29/69
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/36
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق .ب .کشوری -س خ30/61%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -27/65%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .ارزش آفرین ص .ب .ک11/05%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد