مدیریت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
9
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
7
0
2
0
%
حجم
سهم
2
0
/
7
0
6
0
M
تصویر نماد مدیریت

مدیریت

|مجاز
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
9
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
7
0
2
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
/
7
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  /
  9
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/26
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,552پایین ترین قیمت2,505

  بازده ماهانه

  مدیریتصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -3/14 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

مدیریت
2,607بازه قیمت روز2,505
3/79 B
حقیقی
6/93 B
3/14 B
حقوقی
187/88 K
 • تعداد معاملات
  3
  0
  1
  0
  0
  0
 • ارزش بازار
  7/52 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/09
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -3/14 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  46/28 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/04
 • حجم عرضه2/74 M
 • حجم تقاضا889/83 K
تعدادحجم خریدقیمت
15,0002,506
28,2502,505
12,0592,429
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
2,52910,4562
2,5352,3003
2,55010,2636
2,55312,3654
2,5551501
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  3,000,000,000
 • درصد شناور
  %27/15
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/02
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۳۱۳:۳۶”
  بازگشایی نماد معاملاتی (مدیریت1)
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۵۱۴:۰۶”
  توقف نماد معاملاتی (مدیریت1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۲/۹/۱۵۱۴:۱۴”
  بازگشايي نماد معاملاتي (مديريت1)
  ۱۴۰۱/۱۱/۱۰۱۴:۱۹”
  بازگشايي نماد معاملاتي (مديريت1)
  ۱۴۰۱/۱۱/۴۱۴:۲۱”
  توقف نماد معاملاتي (مديريت1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق .ب .کشوری -س خ30/61%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -27/65%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .ارزش آفرین ص .ب .ک11/54%شخص حقیقی1/03%شخص حقیقی1/02%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد