مادیرا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/27%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/34%
حجم
1
0
8
0
/
5
0
2
0
M
0

مادیرا

|مجاز
صنایع ماشین های اداری ایران|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/27%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/34%
حجم
1
0
8
0
/
5
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  6
  0
  /
  9
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  2/44
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/6%
  • صنعت
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,259پایین ترین قیمت4,060

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (انتشار اوراق بدهی - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 59/03 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  1
  0
  1
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 4/75 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 233/92 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/54
4,265بازه قیمت روز3,859
64/56 B
حقیقی
59/81 B
12/49 B
حقوقی
17/24 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
150/08
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E15/68
 • P/Eگروه26/71
 • EPS265
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 11/41 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 27/99 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی22/1%شخص حقیقی18/82%شخص حقیقی18/49%شخص حقیقی18/49%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی تاک دانا1/94%شخص حقیقی1/38%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی تاک دانا
  276/13 M
  683/80 K

نمادهای هم گروه (تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
عماد
ع
1,0000
0/00
0/00
0%---
منارا
م
1,0000
0/00
0/00
0%---
نیان
ن
147,3500/27
73/69 B
39/33 T
100%
-13/95 B
13/71-