مادیرا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
1
0
7
0
%
حجم
سهم
2
0
5
0
/
3
0
2
0
M
تصویر نماد مادیرا

مادیرا

|ممنوع-متوقف
صنایع مادیران|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
1
0
7
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
5
0
/
3
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  9
  0
  /
  6
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,200پایین ترین قیمت5,710

  بازده ماهانه

  مادیراصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

مادیرا
6,200بازه قیمت روز5,620
119/89 B
حقیقی
125/05 B
30/40 B
حقوقی
25/24 B
 • تعداد معاملات
  2
  0
  5
  0
  ,
  3
  0
  2
  0
  0
  0
  ,
  9
  0
  3
  0
  4
  0
 • ارزش بازار
  138/29 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/14
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  341/57 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/93
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
5,9703,0001
6,00014,0001
6,10014,2062
6,14012,0001
6,190100,0001
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
71/67
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  18,800,000,000
 • درصد شناور
  %18/85
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه19/91
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۱۸۱۳:۳۳”
  توقف ‌نماد ‌معاملاتی (مادیرا1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۳/۲/۱۰۲۱:۳۸”
  عدم تایید بخشی از معاملات دربرخی نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۵۲۲:۴۳”
  عدم تایید بخشی از معاملات در برخی نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۵۱۳:۵۹”
  بازگشایی نماد معاملاتی (مادیرا1)
  ۱۴۰۳/۲/۳۱۳:۲۰”
  تداوم توقف نماد (مادیرا1) جهت رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی22/1%شخص حقیقی18/82%شخص حقیقی18/49%شخص حقیقی18/49%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی تاک دانا1/87%شخص حقیقی1/38%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد