دکپسول
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/21%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/81%
حجم
2
0
9
0
/
3
0
8
0
K
تصویر نماد دکپسول

دکپسول

|مجاز
تولید ژلاتین کپسول ایران|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/21%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/81%
حجم معاملات
2
0
9
0
/
3
0
8
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  5
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/38
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت89,150پایین ترین قیمت86,550

  بازده ماهانه

  دکپسولصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  189,894,000ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

دکپسول
 • ارزش بازار
  26/28 Tریال
 • تعداد معاملات
  6
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  189/89 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  102/39 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/08
92,950بازه قیمت روز80,850
2/46 B
حقیقی
2/27 B
116/08 M
حقوقی
305/98 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/05
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  300,000,000
 • درصد شناور
  %22/25
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/77
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت داروسازی فارابی-سهامی عام-66/69%شرکت بیمه ملت -سهامی عام -2/05%شرکت گروه مالی شهر-سهامی عام -2/03%شخص حقیقی1/74%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید1/56%صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز1/39%PRXسبد-شرک63048--شرک79403-1/27%شخص حقیقی1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد