حریل

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/97%
حجم
1
0
1
0
/
5
0
8
0
M
0

حریل

|مجاز
ریل پردازسیر|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/97%
حجم
1
0
1
0
/
5
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  0
  0
  /
  7
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/22
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+5/4%
  • صنعت+0/1%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,729پایین ترین قیمت2,580

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۳
   زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 12/64 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  0
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 134/82 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 120/78 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/88
2,865بازه قیمت روز2,491
30/56 B
حقیقی
30/42 B
134/18 M
حقوقی
269/00 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/1
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E17/96
 • P/Eگروه10/52
 • EPS144
 • P/S
  2/53
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 11/72 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 11/22 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ارزش آفرینان فدک-سهامی خاص-24/26%شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد-سهامی خاص-12/81%شرکت نوین گامان آتی همراه -سهامی خاص -6/59%شرکت توسعه تجارت صبامنطقه آزادانزلی-سهامی خاص4/57%شرکت ریل پروازتندرخاورمیانه م.آزادانزلی-س.خ2/46%شرکت ماندگارریل خاورمیانه-سهامی خاص-2/41%BFMصندوق .س .اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش2/18%شرکت حمل ونقل بین المللی شنل-بامسئولیت محدود-2/16%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی توسعه بازارتمدن1/33%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
  104/30 M
  178/45 K

نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
حسیناحسینا
19,590-1/62
8/99 B
48/88 T
4/24%
-7/28 B
0/188/82
قشم
ق
10
0/00
0/00
0%---
حبندرحبندر
16,350-3/61
29/79 B
12/26 T
1/06%
0/00
1/0127/58
حتایدحتاید
7,250-0/41
32/93 B
51/01 T
4/42%
-7/40 B
0/496/96
حرهشاحرهشا
282,950-0/33
16/77 B
4/24 T
0/37%
-11/31 B
0/55-
حکشتیحکشتی
13,550-1/54
166/93 B
782/13 T
67/84%
-33/03 B
0/844/77
توریلتوریل
6,3000/49
89/80 B
44/10 T
3/83%
7/78 B
1/2113/09
حتوکاحتوکا
4,2411/67
31/39 B
15/01 T
1/3%
-933/94 M
1/1115/28
حپتروحپترو
44,700-3/34
2/27 B
8/94 T
0/78%
-214/32 M
0/4414/13
حفارسحفارس
1,9984/99
420/41 B
39/46 T
3/42%
63/13 B
2/62126/74
حپارساحپارسا
62,1000/73
10/42 B
15/53 T
1/35%
-1/68 B
0/758/33
حسیرحسیر
14,100-0/5
61/72 B
17/00 T
1/48%
-3/25 M
1/144/67
حآساحآسا
9,780-3/08
11/35 B
17/60 T
1/53%
-1/37 B
0/5928/68
حرآهن
ح
1,0000
0/00
600/00 B
0/05%---
حرهور
ح
1,0000
0/00
56/00 B
0/01%---
حآفرینحآفرین
3,1793/66
127/15 B
23/61 T
2/05%
86/64 M
1/33-
حگهرحگهر
12,620-1/58
4/45 B
56/03 T
4/86%
-1/84 B
0/35-
حشکوهحشکوه
5,290-2/63
15/85 B
9/13 T
0/79%
-3/18 B
1/08-
حگردشحگردش
3,6061/04
12/65 B
5/77 T
0/5%
-206/74 M
1/89-
حپرتو
ح
1,0000
0/00
1/50 T
0/13%---