حپارسا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/41%
حجم
9
0
/
3
0
7
0
K
0

حپارسا

|مجاز
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/41%
حجم
9
0
/
3
0
7
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  7
  0
  6
  0
  /
  9
  0
  6
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/11
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/9%
  • صنعت+0/1%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت62,000پایین ترین قیمت60,750

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۲۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/04/31(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 15/40 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -32/44 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 32/04 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/83
65,600بازه قیمت روز57,100
544/67 M
حقیقی
577/11 M
32/44 M
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/35
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E8/24
 • P/Eگروه10/52
 • EPS7,465
 • P/S
  2/24
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 89/86 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 189/61 K
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بین المللی توسعه ساحل وفراساحل نگین کیش-سه63/4%صندوق سرمایه گذاری سروسودمندمدبران3/44%صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز2/11%شخص حقیقی1/6%شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز-س .ع -1/44%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید1/28%شرکت گروه راهبردمبین کوثر-سهامی خاص-1/07%شخص حقیقی1/05%PRXسبد-شرک52646--شرک01786-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
حسیناحسینا
20,100-1/24
22/66 B
50/15 T
4/4%
-11/81 B
0/189/06
قشم
ق
10
0/00
0/00
0%---
حبندرحبندر
16,900-2/95
23/18 B
12/68 T
1/11%
0/00
0/9128/38
حتایدحتاید
7,250-0/41
32/93 B
51/01 T
4/48%
-7/40 B
0/496/96
حرهشاحرهشا
290,0003
36/74 B
4/35 T
0/38%
-281/40 M
1/36-
حکشتیحکشتی
13,4900/67
149/72 B
778/67 T
68/34%
7/61 B
1/034/79
توریلتوریل
5,8002/48
26/09 B
40/60 T
3/56%
1/84 B
1/4212/4
حتوکاحتوکا
4,028-1/6
12/03 B
14/26 T
1/25%
514/79 M
1/3614/53
حپتروحپترو
45,200-0/44
6/13 B
9/04 T
0/79%
513/68 M
1/4214/68
حفارسحفارس
1,8154/97
1/21 T
35/85 T
3/15%
-311/80 B
1/02115/2
حریلحریل
2,6052/32
34/26 B
12/42 T
1/09%
179/43 M
1/0117/98
حسیرحسیر
13,3501/43
51/45 B
16/10 T
1/41%
2/30 B
0/844/53
حآساحآسا
9,8600/3
6/40 B
17/75 T
1/56%
-332/96 M
0/9729/21
حرآهن
ح
1,0000
0/00
600/00 B
0/05%---
حرهور
ح
1,0000
0/00
56/00 B
0/01%---
حآفرینحآفرین
3,0530
40/50 B
22/68 T
1/99%
22/28 M
0/7-
حگهرحگهر
12,780-2/34
4/35 B
56/74 T
4/98%
-1/06 B
0/17-
حشکوهحشکوه
5,330-2/4
65/21 B
9/20 T
0/81%
-3/40 B
0/66-
حگردشحگردش
3,6053
21/78 B
5/77 T
0/51%
2/68 B
1/58-
حپرتو
ح
1,0000
0/00
1/50 T
0/13%---