حپارسا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/99%
حجم
1
0
4
0
1
0
/
9
0
9
0
K
تصویر نماد حپارسا

حپارسا

|مجاز
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/99%
حجم معاملات
1
0
4
0
1
0
/
9
0
9
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  /
  1
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/98
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت58,900پایین ترین قیمت56,300

  بازده ماهانه

  حپارساصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  2,278,740,850ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

حپارسا
 • ارزش بازار
  14/32 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  5
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/06
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  2/28 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  109/97 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/75
58,950بازه قیمت روز51,250
8/14 B
حقیقی
5/86 B
0
حقوقی
2/28 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/24
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  250,000,000
 • درصد شناور
  %20/39
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/35
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بین المللی توسعه ساحل وفراساحل نگین کیش-سه63/4%صندوق سرمایه گذاری سروسودمندمدبران3/58%شرکت سرمایه گذاری آینده نگرالگوریتم -سهامی خاص2/3%صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز2/11%شخص حقیقی1/6%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید1/27%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .لاجورددماوند1/14%شرکت سرمایه گذاری سایه گسترسرمایه-سهامی خاص-1/09%شخص حقیقی1/05%شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز-س .ع -1/04%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد