ولتجار
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/2%
حجم
2
0
/
6
0
6
0
M
و

ولتجار

|مجاز
واسپاری تجارایرانیان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/2%
حجم معاملات
2
0
/
6
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  4
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/19
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,995پایین ترین قیمت3,807

  بازده ماهانه

  ولتجارصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -7,129,243,855ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

ولتجار
 • ارزش بازار
  8/69 Tریال
 • تعداد معاملات
  8
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -7/13 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  137/04 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/46
4,196بازه قیمت روز3,798
2/06 B
حقیقی
9/18 B
8/35 B
حقوقی
1/22 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
5/92
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/56 Mسهم
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %23/81
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بازرگانی همقدمان-سهامی خاص-65/02%شرکت توسعه ساختمانی سلین-سهامی خاص-4/31%شرکت رادیس-سهامی خاص-3/86%شخص حقیقی1/68%شخص حقیقی1/32%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد