وگردش
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/86%
حجم
3
0
/
9
0
1
0
M
و

وگردش

|مجاز
بانک گردشگری|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/86%
حجم معاملات
3
0
/
9
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  8
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -1/3
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,858پایین ترین قیمت2,744

  بازده ماهانه

  وگردشصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -2,051,769,373ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

وگردش
 • ارزش بازار
  83/16 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  8
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -2/05 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  70/36 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/51
2,935بازه قیمت روز2,657
8/80 B
حقیقی
10/85 B
2/05 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/62
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  30,000,000,000
 • درصد شناور
  %40/40
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  IFMصندوق.س.ا.بازارگردانی گروه گردشگری ایران10/07%شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی وگردشگری ایران-7/32%شرکت الماس شهرادشرق-سهامی خاص-5/73%شرکت طلوع مرواریدکیش-سهامی خاص-5/68%شرکت تامین سرمایه امین -سهامی خاص -4/77%شخص حقیقی4/31%شرکت توسعه امیدافق گردشگری-سهامی خاص-2/74%شرکت تامین سرپناه ایرانیان-سهامی خاص-2/28%شرکت طرح سازه تنیان-سهامی خاص-2/03%شرکت صباسامان تجارت بامداد-سهامی خاص-1/72%شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجا1/71%شرکت گردشگری سفرخوش کام-سهامی خاص-1/68%شخص حقیقی1/5%شخص حقیقی1/5%شخص حقیقی1/5%PRXسبد-شرک56612--شرک09374-1/41%PRXسبد-شرک69560--شرک41653-1/32%شرکت تجارت اندیشه فروزان-سهامی عام-1/26%شخص حقیقی1/07%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد