دقاضی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
3
0
7
0
/
5
0
4
0
K
د

دقاضی

|مجاز
داروسازی شهید قاضی|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم معاملات
3
0
7
0
/
5
0
4
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  2
  0
  6
  0
  /
  9
  0
  0
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت24,900پایین ترین قیمت24,000

  بازده ماهانه

  دقاضیصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -5,478,000ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

دقاضی
 • ارزش بازار
  42/24 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -5/48 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  48/61 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/73
26,050بازه قیمت روز23,650
923/68 M
حقیقی
929/15 M
5/48 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/51
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  680/00 Kسهم
 • تعداد سهام
  1,700,000,000
 • درصد شناور
  %6/41
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/86
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام-38/26%شرکت سرمایه گذاری آذر-سهامی خاص-18/46%شرکت لابراتوارهای رازک-سهامی عام-13/81%شهرداری تبریز12/99%شرکت داروسازی جابرابن حیان-سهامی عام-6/65%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین3/42%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد