شفام
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
0
0
/
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
0
0
/
8
0
%
حجم
سهم
2
0
/
3
0
9
0
M
ش

شفام

|مجاز
تولیدی و صنعتی گوهر فام|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
0
0
/
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
0
0
/
8
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
/
3
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  4
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/22
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,470پایین ترین قیمت6,470

  بازده ماهانه

  شفامصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  13/48 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شفام
6,660بازه قیمت روز6,040
15/49 B
حقیقی
2/01 B
0
حقوقی
13/48 B
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  4
  0
  2
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  6/47 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/24
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  13/48 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  316/18 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  364/18
تعدادحجم خریدقیمت
1,74650,509,8416,470
421,9786,460
13,0006,450
11,0006,420
22,2276,410
قیمتحجم فروشتعداد
000
000
000
000
000
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/03
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  15 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,000,000,000
 • درصد شناور
  %15/76
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه10/44
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری سلیم-سهامی عام-74/49%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی.ب.ثروت پویا9/75%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد