سغدیر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
7
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
4
0
6
0
%
حجم
سهم
5
0
2
0
1
0
/
8
0
4
0
K
س

سغدیر

|مجاز
توسعه سرمایه و صنعت غدیر|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
7
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
4
0
6
0
%
حجم معاملات
سهم
5
0
2
0
1
0
/
8
0
4
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  1
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/24
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,000پایین ترین قیمت7,980

  بازده ماهانه

  سغدیرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -524/91 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سغدیر
8,300بازه قیمت روز7,980
48/35 M
حقیقی
573/26 M
4/12 B
حقوقی
3/59 B
 • تعداد معاملات
  2
  0
  3
  0
 • ارزش بازار
  52/72 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -524/91 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  6/91 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/10
 • حجم عرضه133/32 K
 • حجم تقاضا438/33 K
تعدادحجم خریدقیمت
199,0008,000
120,4357,980
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
8,1007761
8,21024,4402
8,3006131
8,39010,0001
8,5004391
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/63
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/60 Mسهم
 • تعداد سهام
  6,500,000,000
 • درصد شناور
  %5/75
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه5/79
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۳۲۱:۳۵”
  عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (سغدیر1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری غدیر-سهامی عام -67/05%شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا-سهامی خاص-15/75%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .لاجورددماوند9/05%شرکت بیمه کوثر-سهامی عام -1/4%شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد