غفارس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/92%
حجم
1
0
/
7
0
1
0
M
تصویر نماد غفارس

غفارس

|مجاز
شیر پاستوریزه پگاه فارس|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/92%
حجم معاملات
1
0
/
7
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  1
  0
  /
  5
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  1/22
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت12,600پایین ترین قیمت12,150

  بازده ماهانه

  غفارسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غفارس
 • ارزش بازار
  14/60 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  5
  0
  4
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/15
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  2/69 Bریال
 • قدرت خرید حقیقی12/63
12,600بازه قیمت روز11,400
21/54 B
حقیقی
21/54 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  1,159,805,000
 • درصد شناور
  %17/85
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/98
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع شیرایران82/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد