رنیک
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/09%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/83%
حجم
2
0
/
1
0
1
0
M
0

رنیک

|مجاز
جنرال مکانیک|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/09%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/83%
حجم
2
0
/
1
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  9
  0
  /
  5
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/54
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+3%
  • صنعت+20/26%
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,560پایین ترین قیمت9,150

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۸/۲۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۷/۲۹
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اصلاحیه قرارداد طرح نهضت ملی مسکن واقع در کرمانشاه- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 30/13 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  5
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/07%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 7/48 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 131/70 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/99
10,010بازه قیمت روز9,070
18/83 B
حقیقی
11/35 B
684/12 M
حقوقی
8/16 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/49
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/57 M
 • تعداد سهام3,250,000,000
 • سهام شناور
  13/70 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/43
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت پایاسامان پارس-سهامی خاص-50/99%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی32/44%شرکت سرمایه گذاری بهمن -سهامی عام -1/46%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین1/39%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین
  45/33 M
  16/64 K

نمادهای هم گروه (خدمات فنی و مهندسی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
خفولاخفولا
4
0
9
0
,
3
0
5
0
0
0
-2/95%
5
0
6
0
/
8
0
7
0
B
0
14/31 T
1/66%
0
1/04-
تپولاتپولا
1
0
6
0
,
2
0
9
0
0
0
0/31%
7
0
/
5
0
7
0
B
0
2/05 T
0/24%
0
1/94-
تاباتابا
2
0
7
0
,
8
0
0
0
0
0
1/09%
6
0
/
3
0
6
0
B
0
1/72 T
0/2%
0
1/23-
رمپنارمپنا
1
0
3
0
,
5
0
0
0
0
0
-2/25%
1
0
1
0
8
0
/
7
0
6
0
B
0
810/00 T
93/9%
-56/14 B
0/2-
رتکو
ر
2
0
2
0
,
1
0
0
0
0
0
-0/9%
1
0
1
0
/
6
0
0
0
B
0
4/42 T
0/51%
4/58 B
2/06-