رنیک

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/47%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/69%
حجم
5
0
9
0
0
0
/
8
0
6
0
K
0

رنیک

|مجاز
جنرال مکانیک|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/47%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/69%
حجم
5
0
9
0
0
0
/
8
0
6
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  9
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/41
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد0
  • صنعت-3/7%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,250پایین ترین قیمت9,920

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۳
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۳۰
   افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 32/86 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  0
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 27/88 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 83/98 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/93
10,680بازه قیمت روز9,680
5/88 B
حقیقی
5/85 B
31/11 M
حقوقی
58/99 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/19
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E7/75
 • P/Eگروه11/73
 • EPS1,294
 • P/S
  0/92
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 924/52 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/53 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت پایاسامان پارس-سهامی خاص-50/99%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی32/44%شرکت سرمایه گذاری بهمن-سهامی عام-1/46%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین1/34%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین
  43/83 M
  5/48 K

نمادهای هم گروه (خدمات فنی و مهندسی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
صنعت ساختمان
ص
1,0000
0/00
398/73 B
0/05%---
پیمانکاری نوین
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
خفولاخفولا
57,7000/7
171/78 B
16/73 T
2/13%
0/00
3/67131/53
تپولاتپولا
22,200-2/93
544/37 M
2/80 T
0/36%
0/00
0/11-
تاباتابا
33,600-2/95
6/71 B
2/08 T
0/27%
-463/66 M
1/23316/15
توربین جنوب
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
رمپنارمپنا
12,620-2/35
65/92 B
757/20 T
96/52%
-21/94 B
1/029/11
رتکو
ر
26,4001/72
27/55 B
5/28 T
0/67%
0/00
3-