قاسم

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/54%
حجم
2
0
/
1
0
1
0
M
0

قاسم

|مجاز
قاسم ایران|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/54%
حجم
2
0
/
1
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  6
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/37
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-9/1%
  • صنعت
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,670پایین ترین قیمت7,290

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۶/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 37/05 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  0
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -2/35 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 83/66 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/38
7,730بازه قیمت روز7,010
9/45 B
حقیقی
11/80 B
6/15 B
حقوقی
3/80 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
8/14
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E6/29
 • P/Eگروه9/93
 • EPS1,181
 • P/S
  0/30
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 2/74 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 5/69 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنعتی مینو-سهامی عام-80/39%شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجا1/29%شرکت توسعه فن آوری روی گستران زنجان-سهامی خاص-1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
رفاهرفاه
317,8001/99
15/82 B
143/14 T
31/43%
3/36 B
0/59/93
افقافق
24,000-0/13
15/08 B
300/00 T
65/88%
-9/08 B
0/5213/23
گدناگدنا
8,150-0/25
69/46 B
12/22 T
2/69%
2/85 B
1/54-