قاسم
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
2
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4
0
/
7
0
%
حجم
سهم
5
0
/
3
0
8
0
M
تصویر نماد قاسم

قاسم

|مجاز
قاسم ایران|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
2
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4
0
/
7
0
%
حجم معاملات
سهم
5
0
/
3
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  1
  0
  /
  2
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  2/25
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,955پایین ترین قیمت3,808

  بازده ماهانه

  قاسمصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  120/38 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

قاسم
3,955بازه قیمت روز3,579
19/62 B
حقیقی
19/50 B
1/59 B
حقوقی
1/71 B
 • تعداد معاملات
  3
  0
  0
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  27/61 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/08
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  120/38 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  210/99 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/09
 • حجم عرضه971/35 K
 • حجم تقاضا1/25 M
تعدادحجم خریدقیمت
130,0003,851
329,5893,850
125,0003,848
38,5003,843
25,1903,840
قیمتحجم فروشتعداد
3,867108,3491
3,870197,2701
3,9006,0002
3,9032,0001
3,90413,2681
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
6/17
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  7,000,000,000
 • درصد شناور
  %17/16
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه5/84
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۶۱۳:۲۹”
  بازگشایی برخی از نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۳۱۸:۰۵”
  توقف نماد (قاسم1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۲/۱۱/۳۰۱۴:۵۰”
  بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (قاسم1)
  ۱۴۰۲/۱۱/۳۰۱۳:۴۲”
  بازگشایی نماد معاملاتی (قاسم1)
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۵۱۳:۵۷”
  توقف نمادهای معاملاتی (قاسم1)،(داوه1)،(مادیرا1) در پایان جلسه معاملات
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنعتی مینو-سهامی عام -80/39%شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجا1/43%شرکت توسعه فن آوری روی گستران زنجان-سهامی خاص-1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد