خفرمان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
9
0
9
0
/
7
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم
سهم
0
0
خ

خفرمان

|ممنوع-متوقف
فرمان خودرو سپاهان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
9
0
9
0
/
7
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم معاملات
سهم
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  بازده ماهانه

  خفرمانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

خفرمان
380بازه قیمت روز366
-
حقیقی
-
-
حقوقی
-
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • ارزش بازار
  298/40 Bریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خرید حقیقی-
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  40/21 Mسهم
 • تعداد سهام
  800,000,000
 • درصد شناور
  %4/89
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه3/39
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۱/۸/۲۱۱۷:۰۶”
  توقف نماد (خفرمان1) - اطلاعات با اهميت گروه الف
  ۱۴۰۱/۸/۱۴۱۱:۳۰”
  توقف نماد (خفرمان1) - اطلاعات با اهميت گروه الف
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی83/11%شخص حقیقی4/86%شخص حقیقی2/46%شخص حقیقی2/14%شخص حقیقی1/3%شخص حقیقی1/24%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد