دتوزیع
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
5
0
6
0
%
حجم
سهم
2
0
0
0
1
0
/
7
0
2
0
K
تصویر نماد دتوزیع

دتوزیع

|مجاز
توزیع داروپخش|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
5
0
6
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
0
0
1
0
/
7
0
2
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  6
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -1/18
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت18,380پایین ترین قیمت18,160

  بازده ماهانه

  دتوزیعصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  53/36 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

دتوزیع
18,900بازه قیمت روز18,160
3/49 B
حقیقی
3/43 B
0
حقوقی
53/36 M
 • تعداد معاملات
  1
  0
  2
  0
  7
  0
 • ارزش بازار
  32/71 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  53/36 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  52/02 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/73
 • حجم عرضه1/37 M
 • حجم تقاضا76/48 K
تعدادحجم خریدقیمت
15,72318,180
210,86718,170
56,89818,160
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
18,25044,1072
18,2603,7501
18,2707,3811
18,2901,6461
18,30035,3901
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/46
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  1,800,000,000
 • درصد شناور
  %10/86
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/67
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۳/۱۱۳:۲۰”
  بازگشایی برخی از نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۳۱۱۵:۲۲”
  توقف نماد (دتوزیع1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۲/۳/۲۰۱۴:۳۷”
  بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (دتوزيع1)
  ۱۴۰۲/۳/۲۰۱۳:۴۹”
  بازگشايي نماد معاملاتي (دتوزيع1)
  ۱۴۰۲/۳/۱۳۱۴:۱۰”
  توقف نماد معاملاتي (دتوزيع1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت داروپخش-سهامی عام-79/69%شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام-9/45%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد