تماوند
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/62%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/13%
حجم
7
0
3
0
4
0
/
3
0
1
0
K
0

تماوند

|مجاز
تامین سرمایه دماوند|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/62%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/13%
حجم
7
0
3
0
4
0
/
3
0
1
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  1
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/21
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/95%
  • صنعت
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,321پایین ترین قیمت4,217

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۹/۷
   تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۹/۷
   خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 59/79 T
 • تعداد معاملات
  9
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -2/20 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 26/50 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/15
4,536بازه قیمت روز4,104
397/48 M
حقیقی
2/60 B
2/74 B
حقوقی
534/39 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
6/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام14,000,000,000
 • سهام شناور
  53/45 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه14/3
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا-سهامی خ35%شرکت گروه مالی نمادغدیر-سهامی عام -34/75%شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا-سهامی خاص -4/99%شرکت گروه مالی الگوریتم -سهامی عام -4/46%شرکت سرمایه گذاری پرتوتابان معادن وفلزات -س .خ -4/28%شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص -4/17%شرکت سرمایه گذاری آذر-سهامی خاص -2/71%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .لاجورددماوند1/65%شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان -سهامی عام -1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .لاجورددماوند
  115/80 M
  278/25 K

نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بورسبورس
5
0
,
8
0
1
0
0
0
-3%
2
0
2
0
4
0
/
1
0
8
0
B
0
105/74 T
10/63%
82/68 B
1/12-
امیدامید
3
0
,
8
0
3
0
9
0
-0/05%
1
0
1
0
/
7
0
8
0
B
0
83/61 T
8/41%
-433/27 M
1/15-
تنوینتنوین
2
0
,
2
0
8
0
9
0
-1/08%
1
0
8
0
/
7
0
7
0
B
0
88/13 T
8/86%
216/82 M
0/56-
لوتوسلوتوس
3
0
,
5
0
9
0
6
0
0/03%
5
0
/
6
0
8
0
B
0
125/86 T
12/66%
-1/00 B
0/69-
کالاکالا
9
0
,
1
0
6
0
0
0
-2/45%
1
0
4
0
0
0
/
9
0
9
0
B
0
124/58 T
12/53%
-20/91 B
0/54-
فرابورسفرابورس
8
0
,
8
0
1
0
0
0
-2/11%
1
0
7
0
9
0
/
0
0
9
0
B
0
92/50 T
9/3%
-10/37 B
0/81-
تملتتملت
2
0
,
7
0
7
0
5
0
0/11%
2
0
3
0
/
4
0
3
0
B
0
74/92 T
7/54%
-22/00 B
0/37-
انرژیانرژی
2
0
5
0
,
9
0
8
0
0
0
-3/02%
1
0
6
0
0
0
/
8
0
9
0
B
0
70/15 T
7/05%
807/69 M
0/58-
امینامین
5
0
,
4
0
7
0
0
0
-0/73%
1
0
7
0
/
4
0
4
0
B
0
98/46 T
9/9%
-3/05 B
2/65-
تفارستفارس
3
0
,
1
0
1
0
5
0
0%
8
0
/
5
0
8
0
B
0
31/15 T
3/13%
-6/02 B
0/89-
تکیمیا
ت
1
0
,
9
0
7
0
1
0
0/1%
6
0
7
0
/
7
0
8
0
B
0
39/42 T
3/96%
-53/85 B
1/53-