کلر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/47%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/47%
حجم
2
0
8
0
6
0
/
8
0
6
0
K
تصویر نماد کلر

کلر

|مجاز
کلر پارس|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/47%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/47%
حجم معاملات
2
0
8
0
6
0
/
8
0
6
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  2
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/24
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت43,900پایین ترین قیمت42,250

  بازده ماهانه

  کلرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  1,017,986,350ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کلر
 • ارزش بازار
  27/94 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  8
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  1/02 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  92/33 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/8
45,800بازه قیمت روز39,900
11/36 B
حقیقی
10/34 B
878/00 M
حقوقی
1/90 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/14
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  655,000,000
 • درصد شناور
  %24/56
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 9/81
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام-73/39%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین2/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد