بصبا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

بصبا

|ممنوع-متوقف
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+1/6%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۳۹۷/۱۲/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/11/30
  • ۱۳۹۷/۱۱/۳
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/10/30

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 2/70 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1,050بازه قیمت روز950
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/18
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه31/07
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع برق وانرژی صبا-سهامی خاص-50/97%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی49/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وهوروهور
1,586-0/5
8/16 B
120/82 T
7/91%
-2/57 B
0/8633/51
بمپنابمپنا
7,260-3/26
7/53 B
56/11 T
3/67%
-225/65 M
0/7914/63
نیروگاه عباسپور
ن
1,0000
0/00
0/00
0%---
مشاور نیرو
م
100
0/00
0/00
0%---
دماونددماوند
24,150-1/04
37/48 B
133/31 T
8/73%
2/79 B
2/1318/56
مبینمبین
25,610-3/17
41/47 B
518/29 T
33/93%
-6/17 B
0/176/24
بفجربفجر
19,040-0/1
8/85 B
371/28 T
24/31%
601/67 M
2/075/77
بکهنوجبکهنوج
1,4851/09
22/57 B
23/83 T
1/56%
-10/01 B
0/65-
بگیلانبگیلان
15,640-1/08
8/73 B
67/25 T
4/4%
-1/93 B
4/8217/32
بزاگرسبزاگرس
5,310-2/41
21/41 B
31/86 T
2/09%
-333/30 M
0/6731/96
بجهرمبجهرم
2,6872/86
136/03 B
64/88 T
4/25%
-10/29 B
2/2123/04
آباداآبادا
11,1700/09
11/38 B
27/93 T
1/83%
144/86 M
6/36-
بپیوندبپیوند
12,560-3/18
16/10 B
37/68 T
2/47%
851/54 M
4/82-
ومپنا
و
1,0000
0/00
20/00 T
1/31%---
بمولد
ب
6,400-3/95
119/59 B
54/21 T
3/55%
-5/20 B
--