سامان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
5
0
1
0
%
حجم
سهم
1
0
3
0
/
7
0
5
0
M
س

سامان

|مجاز
بانک سامان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
5
0
1
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
3
0
/
7
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  2
  0
  /
  4
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  1/6
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,670پایین ترین قیمت1,626

  بازده ماهانه

  سامانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -12/85 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سامان
1,692بازه قیمت روز1,626
5/14 B
حقیقی
17/99 B
17/32 B
حقوقی
4/47 B
 • تعداد معاملات
  7
  0
  9
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  130/72 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -12/85 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  80/29 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/31
 • حجم عرضه7/93 M
 • حجم تقاضا4/35 M
تعدادحجم خریدقیمت
1183,9471,625
13,0931,617
237,6701,606
13,1251,600
13,2001,577
قیمتحجم فروشتعداد
1,6268,732,61293
1,630165,0003
1,63612,3101
1,64020,0001
1,646112,5502
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/54
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  80,000,000,000
 • درصد شناور
  %55/25
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه5/97
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد
 • نمودار ترکیب سهامداران

  BFMصندوق س.اختصاصی بازارگردانی پاداش.پ.پ6/21%شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان-سهامی خاص-4/97%شرکت هلدینگ سرآمد-سهامی خاص -4/46%موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارک.فولاد4/17%شخص حقیقی2/88%شخص حقیقی2/46%شخص حقیقی2/46%شرکت رادیس-سهامی خاص-2/09%BFMصندوق.س.اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش2/05%شرکت گروه مالی قلک-سهامی خاص-1/93%شخص حقیقی1/89%شرکت پمپ سازی ایران-سهامی عام-1/88%سازمان موقوفه بنیادوفائیان1/6%شخص حقیقی1/5%شرکت سرمایه گذاری توسعه امیدآتیه اندیش-س.خ-1/15%شرکت توسعه ساختمانی سلین-سهامی خاص-1/03%شرکت ایده پردازان بازارسرمایه امین-سهامی خاص-1/02%شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد