بمپنا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/66%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/6%
حجم
6
0
0
0
1
0
/
6
0
8
0
K
تصویر نماد بمپنا

بمپنا

|مجاز
تولید برق عسلویه مپنا|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/66%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/6%
حجم معاملات
6
0
0
0
1
0
/
6
0
8
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  9
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/55
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,670پایین ترین قیمت6,460

  بازده ماهانه

  بمپناصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -146,401,040ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

بمپنا
 • ارزش بازار
  50/77 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  3
  0
  4
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -146/40 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  73/07 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/61
6,940بازه قیمت روز6,280
3/80 B
حقیقی
3/95 B
153/07 M
حقوقی
6/67 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/06
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  7,728,000,000
 • درصد شناور
  %7/58
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 22/33
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا-س.ع-87/19%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -5/23%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد