ولبهمن

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/67%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/65%
حجم
5
0
7
0
1
0
/
1
0
5
0
K
0

ولبهمن

|مجاز
شرکت بهمن لیزینگ|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/67%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/65%
حجم
5
0
7
0
1
0
/
1
0
5
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  3
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/24
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+15/2%
  • صنعت-0/5%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,124پایین ترین قیمت4,021

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 21/07 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -738/84 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 64/70 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/89
4,336بازه قیمت روز3,770
1/29 B
حقیقی
2/03 B
738/84 M
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
22/63
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/94
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه بهمن-سهامی عام-51/45%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی بهمن گست6/74%شرکت سرمایه گذاری بهمن-سهامی عام-2/54%شرکت دادوستدآریا-سهامی عام-2/28%شرکت سرمایه گذاری آوین-سهامی عام-2/25%شخص حقیقی2/13%شرکت بازرگانی سروش بهمن-سهامی خاص-1/97%شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان-سهامی عام-1/44%شخص حقیقی1/36%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی بهمن گست
  215/81 M
  224/83 K
  شخص حقیقی
  68/29 M
  291/08 K

نمادهای هم گروه (سایر واسطه گریهای مالی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ولملتولملت
6,03010/34
35/70 B
9/04 T
9/72%
-458/59 M
1/39-
وایرانوایران
5,550-0/35
22/63 B
9/05 T
9/72%
-746/63 M
0/7-
ولساپاولساپا
1,717-0/46
14/81 B
24/97 T
26/82%
261/30 M
1/06-
ولغدرولغدر
5,0900/39
7/35 B
7/63 T
8/2%
103/45 M
0/8-
ولصنمولصنم
3,9370/28
7/35 B
15/75 T
16/92%
-305/65 M
1-
ولپارسولپارس
5,1100/58
8/12 B
6/64 T
7/14%
-1/97 B
1/97-
ولنوین
و
1,0000
0/00
3/00 T
3/22%---
ولکارولکار
6,190-1/29
7/11 B
9/29 T
9/98%
-90/13 M
2/45-
ولیزولیز
1,926-0/71
21/01 B
7/70 T
8/28%
-3/79 B
0/47-