آ س پ
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-6/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/66%
حجم
1
0
0
0
/
5
0
6
0
M
تصویر نماد آ س پ

آ س پ

|مجاز
آ.س.پ|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-6/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/66%
حجم معاملات
1
0
0
0
/
5
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  7
  0
  7
  0
  /
  8
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -1/78
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت28,900پایین ترین قیمت25,400

  بازده ماهانه

  آ س پصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -22,287,760,400ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

آ س پ
 • ارزش بازار
  26/30 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  3
  0
  3
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %1/06
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -22/29 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  298/38 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/44
29,200بازه قیمت روز25,400
255/11 B
حقیقی
277/40 B
22/29 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/64
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  1,000,000,000
 • درصد شناور
  %17/81
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 45/99
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بین المللی توسعه ساختمان-سهامی عام-39/35%بانک سپه14/97%شرکت صنعتی وبازرگانی غدیر-سهامی خاص-12/2%شرکت سرمایه گذاری آذر-سهامی خاص-7/05%شخص حقیقی3/86%شخص حقیقی2/2%شخص حقیقی1/54%شخص حقیقی1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد