پارتا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/17%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/32%
حجم
3
0
/
0
0
4
0
M
0

پارتا

|مجاز
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/17%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/32%
حجم
3
0
/
0
0
4
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  /
  5
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/01
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد0
  • صنعت+4%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,050پایین ترین قیمت6,650

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۳
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 41/79 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  5
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -13/90 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 88/32 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/35
7,440بازه قیمت روز6,740
6/54 B
حقیقی
20/43 B
14/03 B
حقوقی
135/80 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
15/05
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه33/78
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی-سهامی عام-91/47%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (لاستیک و پلاستیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پلولهپلوله
44,3502/03
8/54 B
9/98 T
3/59%
2/22 B
2/1-
پکویرپکویر
7,530-1/43
96/46 B
49/25 T
17/73%
-39/85 B
0/64-
پشاهنپشاهن
141,550-3
1/43 B
8/53 T
3/07%
0/00
0/67-
پاساپاسا
15,670-6/42
16/24 B
29/77 T
10/72%
1/20 B
1/04-
پلاستپلاست
12,9700/47
10/95 B
6/49 T
2/33%
0/00
1-
پتایرپتایر
2,415-0/62
18/42 B
31/39 T
11/31%
57/96 M
0/85-
پلاسکپلاسک
6,9801/03
27/30 B
10/19 T
3/67%
1/60 B
1/1-
پسهندپسهند
57,100-0/17
4/16 B
19/98 T
7/2%
-724/09 M
1-
پدرخشپدرخش
11,7300/26
46/26 B
5/87 T
2/11%
-133/75 M
0/85-
پکرمانپکرمان
30,9800/55
5/87 B
78/27 T
28/19%
-3/71 B
0/3-
پیزدپیزد
13,7101/39
7/56 B
27/97 T
10/07%
-126/41 M
2/48-