پارتا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/57%
حجم (مشکوک)
2
0
3
0
/
2
0
1
0
M
0

پارتا

|مجاز
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/57%
حجم(مشکوک)
2
0
3
0
/
2
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  7
  0
  /
  5
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  1/85
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+25%
  • صنعت+10/55%
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,950پایین ترین قیمت6,480

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۲۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۷/۲۰
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش سرمایه شرکت فرعی از محل مطالبات- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 42/10 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  2
  0
  1
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/37%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -49/03 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 325/61 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/78
6,950بازه قیمت روز6,290
105/82 B
حقیقی
154/85 B
51/67 B
حقوقی
2/64 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
12/37
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام6,200,000,000
 • سهام شناور
  8/53 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه15/13
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی-سهامی عام-91/47%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (لاستیک و پلاستیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پلولهپلوله
4
0
0
0
,
9
0
0
0
0
0
-2/97%
2
0
1
0
/
5
0
8
0
B
0
9/20 T
2/7%
0
0/25-
پکویرپکویر
7
0
,
3
0
7
0
0
0
1/38%
8
0
2
0
/
4
0
3
0
B
0
48/20 T
14/16%
8/48 B
1/82-
پشاهنپشاهن
1
0
2
0
1
0
,
1
0
5
0
0
0
-0/08%
4
0
3
0
8
0
/
0
0
6
0
M
0
7/30 T
2/15%
0
0/67-
پاساپاسا
1
0
7
0
,
8
0
2
0
0
0
0/23%
1
0
4
0
/
6
0
2
0
B
0
33/86 T
9/95%
-7/78 B
0/62-
پلاستپلاست
1
0
5
0
,
8
0
9
0
0
0
0/19%
1
0
/
2
0
5
0
B
0
7/95 T
2/33%
0
4-
پتایرپتایر
2
0
,
6
0
0
0
6
0
-0/91%
3
0
1
0
/
7
0
6
0
B
0
33/88 T
9/95%
-1/46 B
0/68-
پلاسکپلاسک
8
0
,
1
0
7
0
0
0
-2/97%
3
0
1
0
/
5
0
4
0
B
0
11/93 T
3/5%
-6/72 B
0/56-
پسهندپسهند
5
0
8
0
,
5
0
2
0
0
0
0/58%
7
0
/
1
0
3
0
B
0
20/48 T
6/02%
-1/29 B
1/67-
پدرخشپدرخش
1
0
1
0
,
1
0
5
0
0
0
-1/76%
2
0
7
0
/
5
0
6
0
B
0
5/58 T
1/64%
-66/92 M
0/65-
پکرمانپکرمان
3
0
5
0
,
1
0
0
0
0
0
0/6%
2
0
8
0
/
9
0
2
0
B
0
88/68 T
26/05%
8/73 B
0/95-
پیزدپیزد
3
0
,
9
0
6
0
2
0
0/05%
7
0
6
0
/
0
0
1
0
B
0
31/28 T
9/19%
-4/28 B
1/35-