آردینه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/94%
حجم
2
0
/
8
0
0
0
M
آ

آردینه

|مجاز
نشاسته و گلوکز آردینه|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/94%
حجم معاملات
2
0
/
8
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  2
  0
  2
  0
  /
  8
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  2/68
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت79,700پایین ترین قیمت79,700

  بازده ماهانه

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  195,365,342,300ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

آردینه
 • ارزش بازار
  31/88 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  1
  0
  ,
  4
  0
  0
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/7
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  195/37 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  622/66 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی267/4
79,700بازه قیمت روز72,200
220/42 B
حقیقی
25/06 B
2/39 B
حقوقی
197/76 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/55
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  228/41 Kسهم
 • تعداد سهام
  400,000,000
 • درصد شناور
  %13/62
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 9/17
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی16/79%شخص حقیقی16/79%شخص حقیقی16/79%شخص حقیقی16/79%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی.ب.ثروت پویا11/38%شخص حقیقی5/84%شرکت آران سرمایه خاورمیانه-سهامی خاص-1%کدواسط ماده ی106دستوالعمل اجرایی بخش31%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد