آریا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
0
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
2
0
2
0
%
حجم
سهم
2
0
1
0
1
0
/
3
0
7
0
K
تصویر نماد آریا

آریا

|ممنوع-متوقف
پلیمر اریا ساسول|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
0
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
2
0
2
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
1
0
1
0
/
3
0
7
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  3
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -21/25
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت73,000پایین ترین قیمت72,250

  بازده ماهانه

  آریاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -7/07 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

آریا
75,050بازه قیمت روز72,150
7/79 B
حقیقی
14/86 B
7/09 B
حقوقی
12/42 M
 • تعداد معاملات
  3
  0
  5
  0
  0
  0
 • ارزش بازار
  1000/42 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -7/07 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  54/46 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/55
 • حجم عرضه314/67 K
 • حجم تقاضا392/75 K
تعدادحجم خریدقیمت
71,07172,750
1214,20672,700
67,89972,650
1130,66572,600
1724,17672,550
قیمتحجم فروشتعداد
72,8501,3311
72,9003001
72,9501,4472
73,00028,85817
73,1501,5112
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
4/94
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  13,751,520,000
 • درصد شناور
  %5/56
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه10/44
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۳:۱۷”
  بازگشایی نماد معاملاتی (آریا1)
  امروز
  ۱۱:۲۹”
  توقف نماد (آریا1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۲۱۱:۳۱”
  در خصوص اجرای تعهدات بازارگردانی در نمادهای (آریا1)، (رتکو1) و (شپترو1)
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۸:۰۰”
  در خصوص اجرای تعهدات بازارگردانی در نمادهای (آریا1)، (رتکو1) و (شپترو1)
  ۱۴۰۳/۱/۲۷۱۴:۴۰”
  بازگشایی نماد معاملاتی (آریا1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت پارس تامین مجد-سهامی خاص -47/36%شرکت پتروشیمی پارس -سهامی خاص -47/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد