اپرداز
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
7
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
0
0
5
0
%
حجم
سهم
2
0
M
تصویر نماد اپرداز

اپرداز

|مجاز
آتیه داده پرداز|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
7
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
0
0
5
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  /
  6
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/01
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,435پایین ترین قیمت4,211

  بازده ماهانه

  اپردازصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

اپرداز
4,626بازه قیمت روز4,022
8/65 B
حقیقی
8/65 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  2
  0
  8
  0
  3
  0
 • ارزش بازار
  9/72 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/09
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  59/64 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/46
 • حجم عرضه2/39 M
 • حجم تقاضا5/02 M
تعدادحجم خریدقیمت
11,2004,211
178,0004,210
7130,9804,200
1101,4254,190
33,5884,183
قیمتحجم فروشتعداد
4,30010,0001
4,3235,0001
4,3273,2001
4,3304,0001
4,340200,0001
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
7/53
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/23 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,250,000,000
 • درصد شناور
  %50/65
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه18/63
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۴/۲۷۱۳:۱۶”
  عرضه عمده سهام غير مديريتي در نماد معاملاتي (اپرداز4)
  ۱۴۰۲/۴/۲۷۱۳:۰۰”
  بازگشايي مرتبه دوم نمادهاي معاملاتي (ماديرا1) و (اپرداز1)
  ۱۴۰۲/۴/۲۶۱۶:۰۱”
  عرضه عمده سهام غيرمديريتي در نماد معاملاتي (اپرداز4)
  ۱۴۰۲/۴/۲۶۱۴:۱۷”
  بازگشايي نمادهاي معاملاتي (ماديرا1) و (اپرداز1)
  ۱۴۰۲/۴/۲۵۱۴:۱۱”
  عرضه عمده سهام غيرمديريتي در نماد معاملاتي (اپرداز4)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بین المللی توسعه یکتامبین آکام-سهامی خاص-20/63%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی توسعه بازارتمدن6/63%شخص حقیقی5/95%شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام -2/98%شرکت رساسامان آریا-سهامی خاص-2/96%صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی1/98%صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن1/82%شخص حقیقی1/5%شرکت بیمه اتکائی امین-سهامی خاص-1/49%شخص حقیقی1/19%شرکت سرمایه گذاری تحلیل گران وکارآفرینان تکسان1/11%شخص حقیقی1/11%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد