اپرداز

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/34%
حجم
6
0
/
7
0
3
0
M
0

اپرداز

|مجاز
آتیه داده پرداز|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/34%
حجم
6
0
/
7
0
3
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  4
  0
  /
  6
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/29
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/1%
  • صنعت+2/8%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,280پایین ترین قیمت5,050

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۲
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۶/۲۱
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 11/59 T
 • تعداد معاملات
  7
  0
  7
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -88/49 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 105/95 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/54
5,580بازه قیمت روز4,860
34/54 B
حقیقی
34/63 B
90/70 M
حقوقی
2/21 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/17
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E12/59
 • P/Eگروه29/25
 • EPS406
 • P/S
  1/65
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 16/24 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 11/60 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بین المللی توسعه یکتامبین آکام-سهامی خاص-20/63%شخص حقیقی6/96%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی توسعه بازارتمدن6/81%شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام -3/93%شرکت رساسامان آریا-سهامی خاص-2/96%صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی1/98%شرکت سرمایه گذاری تحلیل گران وکارآفرینان تکسان1/91%شرکت بیمه اتکائی امین-سهامی خاص-1/51%شخص حقیقی1/5%صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن1/28%شخص حقیقی1/28%شخص حقیقی1/11%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (مخابرات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
موج تامین
م
10,0000
0/00
17/55 T
1/77%---
همراههمراه
4,990-1/39
47/00 B
375/25 T
37/96%
-18/26 B
0/227/28
اخابراخابر
9,930-0/3
72/66 B
595/80 T
60/27%
-14/94 B
0/8284/99