نطرین
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
9
0
%
حجم
سهم
2
0
1
0
2
0
/
1
0
2
0
K
تصویر نماد نطرین

نطرین

|مجاز
عطرین نخ قم|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
9
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
1
0
2
0
/
1
0
2
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  1
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/28
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,110پایین ترین قیمت10,110

  بازده ماهانه

  نطرینصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

نطرین
10,510بازه قیمت روز10,110
2/14 B
حقیقی
2/14 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  5
  0
  1
  0
 • ارزش بازار
  7/84 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  61/27 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/29
 • حجم عرضه1/61 M
 • حجم تقاضا648/21 K
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
10,1101,814,51351
10,1505971
10,29067,4513
10,34010,5002
10,50046,8955
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
13/2
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  775,000,000
 • درصد شناور
  %38/55
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/33
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۳۰۱۲:۴۸”
  تسویه فیزیکی قراردادهای اختیار خرید و فروش نماد معاملاتی (نطرین)
  ۱۴۰۳/۲/۲۹۱۴:۲۶”
  تسویه نقدی قراردادهای اختیار خرید و فروش نماد معاملاتی (نطرین)
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۶۱۵:۲۸”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی قراردادهای اختیار معامله نماد (نطرین)
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۶۱۴:۵۷”
  بازگشایی نماد معاملاتی (نطرین1)
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۶۱۴:۱۵”
  توقف نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام (نطرین)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی60/32%BFMصندوق س.اختصاصی بازارگردانی پاداش.پ.پ1/13%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد