نطرین

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/56%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/97%
حجم
1
0
/
5
0
5
0
M
0

نطرین

|مجاز
عطرین نخ قم|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/56%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/97%
حجم
1
0
/
5
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  /
  9
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/5
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+3/3%
  • صنعت+2/3%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت12,730پایین ترین قیمت12,110

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۷/۹
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 9/67 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  3
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 892/98 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 267/11 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/12
13,150بازه قیمت روز11,430
18/16 B
حقیقی
17/16 B
684/54 M
حقوقی
1/69 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
33/91
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه5/21
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی60/32%شخص حقیقی1/78%شخص حقیقی1/7%شخص حقیقی1/44%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (منسوجات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
صنایع بلوچ
ص
1,0000
0/00
0/00
0%---
نساجی قائمشهر
ن
1,0000
0/00
0/00
0%---
نتوسنتوس
9,850-2/93
2/64 B
2/73 T
9/56%
0/00
0/65-
نشارنشار
10
0/00
4/00 M
0%---
نمرینونمرینو
48,2501/24
50/65 B
19/30 T
67/67%
-15/71 B
0/63-
نبروجنبروج
10,4501/95
4/01 M
6/20 T
21/72%
0/00
1-
نخریس
ن
1,0000
0/00
300/00 B
1/05%---