وآوا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/67%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/33%
حجم
9
0
/
9
0
5
0
M
تصویر نماد وآوا

وآوا

|مجاز
سرمایه گذاری آوا نوین|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/67%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/33%
حجم معاملات
9
0
/
9
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  9
  0
  /
  7
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/05
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,320پایین ترین قیمت5,910

  بازده ماهانه

  وآواصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -16,867,739,080ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وآوا
 • ارزش بازار
  7/93 Tریال
 • تعداد معاملات
  9
  0
  6
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/75
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -16/87 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  153/12 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/55
6,400بازه قیمت روز5,580
42/87 B
حقیقی
59/74 B
16/87 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/63 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,320,000,000
 • درصد شناور
  %41/55
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/56
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  سازمان اقتصادی کوثر53/09%شخص حقیقی3/06%شخص حقیقی1/21%شخص حقیقی1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد