والماس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/46%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/11%
حجم
5
0
/
5
0
4
0
M
و

والماس

|مجاز
س. الماس حکمت ایرانیان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/46%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/11%
حجم معاملات
5
0
/
5
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  /
  1
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/23
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,945پایین ترین قیمت2,884

  بازده ماهانه

  والماسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

والماس
 • ارزش بازار
  11/66 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  5
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/14
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  177/57 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/9
3,027بازه قیمت روز2,739
16/16 B
حقیقی
16/16 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  4,000,000,000
 • درصد شناور
  %19/60
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/36
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه بنیادتعاون وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای74/08%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی مهرگان6/32%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد