افرا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/7%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/33%
حجم
9
0
5
0
8
0
/
0
0
0
0
K
0

افرا

|مجاز
افرانت|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/7%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/33%
حجم
9
0
5
0
8
0
/
0
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  2
  0
  /
  0
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/96
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/4%
  • صنعت-0/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت23,900پایین ترین قیمت22,550

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 14/41 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  8
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -58/85 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 135/71 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/7
25,550بازه قیمت روز22,250
20/36 B
حقیقی
20/42 B
1/70 B
حقوقی
1/64 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/44
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E29/28
 • P/Eگروه19/26
 • EPS792
 • P/S
  5/77
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 862/25 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/49 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 2/59 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 20/50 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 40/37 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه سرمایه گذاری دریاساحل ایرانیان-بام20%شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا20%شرکت پیشتازان تجارت ویستا-سهامی خاص-20%شرکت نوآوری ستاره پارسیان-سهامی خاص-4/99%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -3/96%شخص حقیقی3/34%شرکت پیشگامان رشدونوآوری-سهامی خاص-2/97%شرکت رادیس-سهامی خاص-2/08%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-1/91%شرکت توسعه کارآفرینی ماکان-سهامی خاص-1/45%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (رایانه و فعالیت‌های وابسته به ان)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
مفاخرمفاخر
10,350-3/38
15/95 B
8/68 T
0/87%
-257/00 M
0/971,283/23
فن آوافن آوا
5,260-2/81
9/60 B
11/57 T
1/15%
-3/63 B
0/39143/36
رتاپرتاپ
4,161-1/54
16/05 B
37/45 T
3/74%
-1/38 B
1/4918/72
رانفوررانفور
5,810-4/27
16/22 B
209/16 T
20/86%
-6/24 B
0/3215/37
مدارانمداران
9,330-1/89
23/36 B
18/19 T
1/81%
-20/12 B
0/210/55
رکیشرکیش
3,281-1/36
15/22 B
22/97 T
2/29%
6/94 B
1/98-
آپآپ
6,740-1/31
26/87 B
37/41 T
3/73%
0/00
0/5438/59
سیستمسیستم
18,000-0/17
11/97 B
180/00 T
17/96%
-5/84 B
0/4418/91
پرداختپرداخت
10,330-3/48
1/74 B
82/64 T
8/24%
-118/84 M
0/4468/42
سپسپ
16,230-0/43
3/04 B
185/67 T
18/52%
-2/04 B
0/1871/47
رافزارافزا
17,780-2/96
10/60 B
6/22 T
0/62%
-3/47 B
2/3613/09
سپیدارسپیدار
73,450-1/15
10/73 B
51/41 T
5/13%
-6/41 B
2/81-
توسنتوسن
21,8000/46
12/55 B
65/40 T
6/52%
-10/20 B
1/69-
تپسیتپسی
6,6400/6
18/80 B
16/35 T
1/63%
-5/69 B
0/82-
پی پادپی پاد
14,410-4/98
101/72 B
43/23 T
4/31%
13/05 B
1/42-
فن افزار
ف
14,410-4/12
47/09 B
21/61 T
2/16%
-13/02 B
--
مرقام
م
8,900-2/29
28/74 B
4/45 T
0/44%
-4/03 B
0/64-