افرا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/18%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/88%
حجم
3
0
/
0
0
3
0
M
0

افرا

|مجاز
افرانت|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/18%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/88%
حجم
3
0
/
0
0
3
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  9
  0
  /
  5
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/48
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+26/75%
  • صنعت+2/87%
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,410پایین ترین قیمت12,670

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۸/۱۶
   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۸/۱۶
   خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 14/33 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  9
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/28%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 8/87 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 168/93 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/76
14,200بازه قیمت روز12,360
39/53 B
حقیقی
30/66 B
0
حقوقی
8/87 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/4
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام1,100,000,000
 • سهام شناور
  54/96 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه18/17
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه سرمایه گذاری دریاساحل ایرانیان-بام20%شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا20%شرکت پیشتازان تجارت ویستا-سهامی خاص-20%شرکت نوآوری ستاره پارسیان-سهامی خاص-4/99%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -3/96%شخص حقیقی3/34%شرکت پیشگامان رشدونوآوری-سهامی خاص-2/97%شرکت رادیس-سهامی خاص-2/08%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-1/91%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (رایانه و فعالیت‌های وابسته به ان)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
مفاخرمفاخر
1
0
0
0
,
5
0
3
0
0
0
1/54%
2
0
7
0
/
8
0
0
0
B
0
8/83 T
0/86%
315/80 M
0/85-
فن آوافن آوا
4
0
,
2
0
3
0
8
0
0/33%
6
0
/
9
0
4
0
B
0
9/32 T
0/91%
150/03 M
1/36-
رتاپرتاپ
3
0
,
5
0
9
0
6
0
-0/08%
8
0
/
5
0
4
0
B
0
32/36 T
3/16%
-415/90 M
1/06-
رانفوررانفور
5
0
,
3
0
4
0
0
0
0/19%
1
0
4
0
/
0
0
8
0
B
0
192/24 T
18/78%
-5/17 B
0/99-
مدارانمداران
9
0
,
8
0
5
0
0
0
-0/51%
8
0
/
7
0
7
0
B
0
19/21 T
1/88%
-2/53 B
0/95-
آپآپ
7
0
,
1
0
5
0
0
0
-2/72%
3
0
4
0
/
5
0
9
0
B
0
39/68 T
3/88%
-336/75 M
0/64-
سیستمسیستم
1
0
8
0
,
4
0
5
0
0
0
0/05%
6
0
/
7
0
5
0
B
0
184/50 T
18/02%
299/53 M
1/03-
پرداختپرداخت
1
0
0
0
,
0
0
0
0
0
0
4/71%
4
0
4
0
/
0
0
4
0
B
0
80/00 T
7/82%
16/65 B
2/18-
سپسپ
1
0
6
0
,
3
0
0
0
0
0
0%
1
0
/
6
0
0
0
B
0
186/47 T
18/22%
-625/58 M
0/41-
تاپکیشتاپکیش
1
0
4
0
,
1
0
9
0
0
0
1/57%
6
0
0
0
/
9
0
8
0
B
0
25/54 T
2/5%
-211/19 M
1/2-
رافزارافزا
1
0
6
0
,
3
0
4
0
0
0
-4/56%
3
0
0
0
/
7
0
0
0
B
0
16/34 T
1/6%
-7/46 B
1/67-
سپیدارسپیدار
8
0
8
0
,
2
0
5
0
0
0
-1/12%
1
0
6
0
/
6
0
6
0
B
0
61/77 T
6/04%
-3/71 B
4/32-
توسنتوسن
2
0
1
0
,
5
0
5
0
0
0
-1/37%
2
0
9
0
/
3
0
7
0
B
0
64/65 T
6/32%
22/02 B
17-
تپسیتپسی
7
0
,
3
0
4
0
0
0
4/86%
9
0
2
0
/
3
0
2
0
B
0
18/08 T
1/77%
46/14 B
5/06-
پی پادپی پاد
1
0
5
0
,
0
0
7
0
0
0
3/86%
1
0
5
0
4
0
/
7
0
3
0
B
0
45/21 T
4/42%
-10/53 B
1/79-
فن افزار
ف
1
0
3
0
,
6
0
7
0
0
0
2/17%
9
0
9
0
/
7
0
8
0
B
0
20/50 T
2%
18/30 B
4/03-
مرقام
م
9
0
,
0
0
5
0
0
0
-0/77%
9
0
/
9
0
8
0
B
0
4/53 T
0/44%
22/35 M
1/52-