بکابل
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
حجم
1
0
/
0
0
7
0
M
تصویر نماد بکابل

بکابل

|مجاز
سیم و کابل ابهر|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
حجم معاملات
1
0
/
0
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  /
  1
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/04
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت12,560پایین ترین قیمت12,010

  بازده ماهانه

  بکابلصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  673,530,400ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

بکابل
 • ارزش بازار
  25/08 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  8
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/05
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  673/53 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  172/81 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/14
12,850بازه قیمت روز11,630
13/13 B
حقیقی
12/46 B
0
حقوقی
673/53 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
6/95
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  2,047,500,000
 • درصد شناور
  %14/27
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 12/08
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی31/25%شرکت تولیدی گرانول قزوین-سهامی خاص-18/58%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی تاک دانا14/97%شخص حقیقی10/57%شخص حقیقی3/15%شخص حقیقی2/6%شخص حقیقی2/41%شخص حقیقی1/1%شخص حقیقی1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد