بکابل
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
2
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
1
0
3
0
%
حجم
سهم
3
0
/
4
0
0
0
M
تصویر نماد بکابل

بکابل

|مجاز
سیم و کابل ابهر|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
2
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
1
0
3
0
%
حجم معاملات
سهم
3
0
/
4
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  6
  0
  /
  6
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/78
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,870پایین ترین قیمت10,450

  بازده ماهانه

  بکابلصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -26/97 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

بکابل
10,870بازه قیمت روز10,450
9/67 B
حقیقی
36/64 B
26/97 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  2
  0
  8
  0
  0
  0
 • ارزش بازار
  22/07 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/17
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -26/97 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  155/94 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/45
 • حجم عرضه743/19 K
 • حجم تقاضا144/58 K
تعدادحجم خریدقیمت
110,00010,750
229,39210,730
114,58910,720
135,00010,690
113,00010,680
قیمتحجم فروشتعداد
10,7909231
10,80030,0001
10,8201,0001
10,8302,0001
10,8506,8602
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
6/45
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  2,047,500,000
 • درصد شناور
  %13/64
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه10/64
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۵۱۳:۰۳”
  بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (بکابل1)
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۴۱۴:۳۵”
  بازگشایی نماد معاملاتی (بکابل1)
  ۱۴۰۲/۴/۲۶۱۵:۱۹”
  توقف نمادهاي معاملاتي (ودي1)، (تبرك1) و (بكابل1)
  ۱۴۰۲/۴/۱۱۱۳:۱۶”
  بازگشايي نماد معاملاتي (بكابل1)
  ۱۴۰۲/۴/۱۱۱۱:۳۰”
  توقف نماد (بكابل1) - اطلاعات با اهميت گروه الف
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی31/25%شرکت تولیدی گرانول قزوین-سهامی خاص-18/58%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی تاک دانا15/75%شخص حقیقی10/57%شخص حقیقی3/15%شخص حقیقی2/6%شخص حقیقی2/28%شخص حقیقی1/1%شخص حقیقی1/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد