پاسا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-6/47%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-7/77%
حجم
1
0
/
2
0
4
0
M
0

پاسا

|مجاز
ایران یاساتایرورابر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-6/47%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-7/77%
حجم
1
0
/
2
0
4
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  9
  0
  /
  4
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -25/43
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-16/1%
  • صنعت+4%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,990پایین ترین قیمت15,400

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۱
   شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 29/77 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  1
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/07%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 1/72 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 102/51 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/99
17,300بازه قیمت روز15,040
4/10 B
حقیقی
2/38 B
15/46 B
حقوقی
17/18 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
10/28
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/12 M
 • تعداد سهام1,900,000,000
 • سهام شناور
  23/37 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه23/93
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-36/54%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -18/99%شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع16/73%شرکت سرمایه گذاری پردیس -سهامی عام -1/67%شرکت گروه راهبردمبین کوثر-سهامی خاص-1/65%صندوق سرمایه گذاری سروسودمندمدبران1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (لاستیک و پلاستیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پلولهپلوله
44,3500/9
9/05 B
9/98 T
3/45%
1/96 B
2/21-
پکویرپکویر
7,530-1/43
100/54 B
49/25 T
17/01%
-41/57 B
0/64-
پشاهنپشاهن
141,550-3
1/43 B
8/53 T
2/95%
0/00
0/67-
پلاستپلاست
12,9300/55
12/80 B
6/46 T
2/23%
0/00
0/84-
پتایرپتایر
2,4140/37
20/97 B
31/38 T
10/84%
57/96 M
0/8-
پلاسکپلاسک
6,9801/32
29/16 B
10/19 T
3/52%
1/60 B
1/05-
پسهندپسهند
57,010-0/24
7/46 B
19/95 T
6/89%
-3/01 B
0/54-
پدرخشپدرخش
11,7200/09
49/94 B
5/86 T
2/02%
-133/75 M
0/81-
پکرمانپکرمان
30,9800/55
6/49 B
78/27 T
27/03%
-4/36 B
2-
پیزدپیزد
13,7100/22
7/90 B
27/97 T
9/66%
-126/41 M
2/42-
پارتاپارتا
6,730-2/05
27/89 B
41/73 T
14/41%
-19/93 B
0/26-