پاسا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/06%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/19%
حجم
3
0
1
0
4
0
/
8
0
4
0
K
تصویر نماد پاسا

پاسا

|مجاز
ایران یاساتایرورابر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/06%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/19%
حجم معاملات
3
0
1
0
4
0
/
8
0
4
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  0
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -1/64
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت16,390پایین ترین قیمت15,840

  بازده ماهانه

  پاساصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  1,486,084,800ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

پاسا
 • ارزش بازار
  30/48 Tریال
 • تعداد معاملات
  6
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  1/49 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  131/07 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/13
17,190بازه قیمت روز14,950
3/93 B
حقیقی
2/45 B
1/10 B
حقوقی
2/59 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
8/62
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  909/64 Kسهم
 • تعداد سهام
  1,900,000,000
 • درصد شناور
  %23/38
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/34
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-36/54%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -18/99%شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع16/73%شرکت سرمایه گذاری پردیس -سهامی عام -1/67%شرکت گروه راهبردمبین کوثر-سهامی خاص -1/65%صندوق سرمایه گذاری سروسودمندمدبران1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد