پاسا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
0
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
5
0
5
0
%
حجم
سهم
6
0
0
0
8
0
/
3
0
0
0
K
تصویر نماد پاسا

پاسا

|ممنوع-متوقف
ایران یاسا تایر و رابر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
0
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
5
0
5
0
%
حجم معاملات
سهم
6
0
0
0
8
0
/
3
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  0
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,980پایین ترین قیمت14,400

  بازده ماهانه

  پاساصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

پاسا
12,200بازه قیمت روز11,740
7/49 B
حقیقی
8/27 B
1/55 B
حقوقی
772/62 M
 • تعداد معاملات
  6
  0
  0
  0
  8
  0
  ,
  3
  0
  0
  0
  2
  0
 • ارزش بازار
  28/06 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  187/31 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/16
 • حجم عرضه133/40 K
 • حجم تقاضا275/69 K
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
8/75
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  904/70 Kسهم
 • تعداد سهام
  1,900,000,000
 • درصد شناور
  %23/35
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/05
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۳/۱۱۳:۲۱”
  توقف نمادهای معاملاتی(پاسا)،(شفا)،(سپید)
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۲:۳۷”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(پاسا)،(وغدیر)
  ۱۴۰۳/۱/۲۹۱۲:۳۶”
  بازگشایی نماد معاملاتی(پاسا)
  ۱۴۰۳/۱/۲۸۱۱:۳۰”
  توقف نماد (پاسا1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۳/۱/۶۱۸:۵۸”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (پاسا)،(ختراک)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-36/54%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -18/99%شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع16/73%شرکت سرمایه گذاری پردیس -سهامی عام -1/67%شرکت گروه راهبردمبین کوثر-سهامی خاص -1/65%صندوق سرمایه گذاری سروسودمندمدبران1/07%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد