ولملت

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-5/64%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-6/2%
حجم
2
0
/
1
0
8
0
M
0

ولملت

|مجاز
واسپاری ملت|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-5/64%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-6/2%
حجم
2
0
/
1
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  8
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -2/56
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+11/3%
  • صنعت-0/4%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,160پایین ترین قیمت4,900

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/04/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 7/49 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  7
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/14%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -307/38 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 113/53 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/7
5,400بازه قیمت روز4,700
10/22 B
حقیقی
10/52 B
642/13 M
حقوقی
334/75 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
6/96
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/43 M
 • تعداد سهام1,500,000,000
 • سهام شناور
  19/59 %
نسبت‌های مالی
 • P/E7/71
 • P/Eگروه12/01
 • EPS651
 • P/S
  6/10
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 3/06 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/65 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بهسازمشارکتهای ملت-سهامی عام-76/91%شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان -سهامی خاص -1/97%شرکت بیمه ما-سهامی عام -1/51%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سایر واسطه گریهای مالی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ولبهمنولبهمن
3,9713/2
19/25 B
20/65 T
19/2%
-9/13 B
0/89/53
وایرانوایران
6,070-4/92
50/05 B
9/89 T
9/2%
1/70 B
0/5324/81
ولساپاولساپا
1,688-0/48
33/92 B
24/54 T
22/82%
-363/87 M
1/4311/81
ولغدرولغدر
5,140-0/39
31/65 B
7/71 T
7/17%
-165/75 M
0/6230/94
ولصنمولصنم
4,0674/99
49/73 B
16/27 T
15/13%
1/45 B
1/677/61
ولپارسولپارس
5,830-0/34
36/59 B
7/58 T
7/05%
-109/60 M
2/2318/23
ولنوین
و
1,0000
0/00
3/00 T
2/79%---
ولکارولکار
6,310-0/47
15/35 B
9/46 T
8/8%
3/53 B
4/22-
ولیزولیز
2,111-1/32
11/14 B
8/44 T
7/85%
0/00
1/1-