ولنوین

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

ولنوین

|ممنوع-متوقف
لیزینگ اقتصاد نوین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-0/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۴۰۱/۹/۱
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت لیزینگ اقتصاد نوین)
  • ۱۴۰۱/۲/۲۱
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت لیزینگ اقتصاد نوین)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 3/00 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1,050بازه قیمت روز950
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
2/68
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 15/00 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/01
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بانک اقتصادنوین -سهامی عام -94/99%شرکت تامین آتیه درخشان نوین-سهامی خاص-3/99%شرکت سرمایه گذاری تابان نوین-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سایر واسطه گریهای مالی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ولملتولملت
5,96012/59
99/67 B
8/94 T
8%
12/09 B
1/389/2
ولبهمنولبهمن
4,025-0/12
14/27 B
20/93 T
18/72%
-7/58 B
1/129/59
وایرانوایران
5,640-6/2
69/40 B
9/19 T
8/22%
-1/15 B
0/4123/2
ولساپاولساپا
1,746-0/29
101/01 B
25/39 T
22/7%
8/94 B
1/0412/19
ولغدرولغدر
5,090-3/07
29/25 B
7/63 T
6/83%
-1/12 B
0/8330/16
ولصنمولصنم
3,946-2/48
23/91 B
15/78 T
14/12%
6/23 B
1/147/31
ولپارسولپارس
5,150-5/9
24/72 B
6/70 T
5/99%
-7/82 B
1/7316/08
ولکارولکار
6,220-1/91
11/72 B
9/33 T
8/35%
-3/92 B
1/7-
ولیزولیز
1,979-2/96
18/11 B
7/92 T
7/08%
-3/95 B
0/61-