برانسفو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

برانسفو

|ممنوع-متوقف
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+12/7%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1401/10/30 (حسابرسی شده) (شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان)
  • ۱۴۰۱/۶/۲۸
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/04/31 (حسابرسی شده) (شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 3/50 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1,050بازه قیمت روز950
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/88
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه14/81
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ایران ترانسفو-سهامی عام-99/99%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ماشین الات و دستگاه‌های برقی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
نیرونیرو
42,7002/93
28/33 B
12/81 T
3/21%-2/24-
بایکابایکا
27,200-2/86
54/40 M
13/73 T
3/44%
0/00
--
بشهاببشهاب
22,390-2/24
16/97 B
16/32 T
4/08%
-683/98 M
0/46-
بکاببکاب
12,6104/99
103/81 B
6/19 T
1/55%
-25/20 M
1/28-
برانس
ب
1,0000
0/00
3/75 T
0/94%---
بموتوبموتو
2,760-0/72
16/91 B
55/60 T
13/92%
-9/88 B
0/3-
بتکبتک
259,700-1/99
2/14 B
2/34 T
0/58%
0/00
0/45-
بترانسبترانس
2,887-1/85
99/69 B
105/09 T
26/3%
-8/35 B
0/6-
بالبربالبر
26,860-5
40/55 B
17/19 T
4/3%
-4/02 B
0/6-
بکامبکام
2,841-1/16
63/82 B
38/86 T
9/72%
8/66 B
0/77-
بنیروبنیرو
4,233-2/15
20/64 B
39/87 T
9/98%
-8/75 B
0/59-
بسویچبسویچ
4,312-1/14
1/63 B
55/58 T
13/91%
-542/31 M
0/69-
بکابلبکابل
31,5001/29
69/94 B
32/25 T
8/07%
14/51 B
2/3-