وتوشه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/54%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/24%
حجم
1
0
/
9
0
4
0
M
تصویر نماد وتوشه

وتوشه

|مجاز
سرمایه گذاری پارس توشه|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/54%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/24%
حجم معاملات
1
0
/
9
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  /
  8
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -25/36
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,668پایین ترین قیمت4,430

  بازده ماهانه

  وتوشهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -6,229,524,893ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وتوشه
 • ارزش بازار
  39/35 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  4
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -6/23 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  47/29 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/22
5,066بازه قیمت روز4,404
2/27 B
حقیقی
8/50 B
6/53 B
حقوقی
296/25 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
5/34
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/40 Mسهم
 • تعداد سهام
  8,500,000,000
 • درصد شناور
  %31/62
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/94
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت کوشاپیشه-سهامی خاص-56/77%شرکت صنعتی پارس خزر-سهامی عام-2/29%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/95%صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو1/77%شخص حقیقی1/5%شخص حقیقی1/49%شخص حقیقی1/49%شرکت سرمایه گذاری ص .ب .کارکنان بانک ها-س .ع -1/12%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد